Værdigrundlag

Opholdsstedet Kurreholms overordnede mål er at der skabes rammer, der fordrer en ud­vikling hos den unge, sådan at denne selv kan styre sit liv efter egne ønsker. Et liv som er foreneligt med de omgivelser og de kontekster den enkelte fremover skal indgå i. Lige så vel som de unge skal kunne følge og efterleve gældende normer i samfun­det, for hvad angår uddannelse, arbejde og sociale forhold.

På Kurreholm anser vi relationen som grundstenen i vores pædagogiske arbejde. Det er i relationen vi skaber tryghed og forståelse for det enkelte individs behov og ressourcer, og skaber rammen for udvikling.

Vi anser ethvert individ som et aktiv, et aktiv for omgivelserne og for sig selv. Det enkelte individ er socialt og tilegner sig gennem livet, via sociale forhold, store dele af hvad individet rummer.

Vi ser det derfor som et grundvilkår at møde de unge med forståelse og respekt for hvor de er i livet. Et ungt menneske med ønsker og drømme og et potentiale der skal udvikles.

Vi tror på, at det er i socialt samvær og i en tæt og anerkendende relation, at udvikling skabes. I et fællesskab baseret på en tydelig struktur, familiære værdier, med fokus på traditioner og fælles oplevelser, hvor den unge kan udvikle sig i sit eget tempo.

Vi forpligter os til at være autentiske og stabile rollemodeller, og ser det personlige engagement som en forudsætning for at skabe gode relationer.

Den unge skal efter endt ophold på Kurreholm kunne turde stole på sig selv og omverdenen, og dermed finde ro og tillid til at kunne se en positiv fremtid.

Værdigrundlag

Opholdsstedet Kurreholms overordnede mål er at der skabes rammer, der fordrer en ud­vikling hos den unge, sådan at denne selv kan styre sit liv efter egne ønsker. Et liv som er foreneligt med de omgivelser og de kontekster den enkelte fremover skal indgå i. Lige så vel som de unge skal kunne følge og efterleve gældende normer i samfun­det, for hvad angår uddannelse, arbejde og sociale forhold

På Kurreholm anser vi relationen som grundstenen i vores pædagogiske arbejde. Det er i relationen vi skaber tryghed og forståelse for det enkelte individs behov og ressourcer, og skaber rammen for udvikling.

Vi anser ethvert individ som et aktiv, et aktiv for omgivelserne og for sig selv. Det enkelte individ er socialt og tilegner sig gennem livet, via sociale forhold, store dele af hvad individet rummer.

Vi ser det derfor som et grundvilkår at møde de unge med forståelse og respekt for hvor de er i livet. Et ungt menneske med ønsker og drømme og et potentiale der skal udvikles.

Vi tror på, at det er i socialt samvær og i en tæt og anerkendende relation, at udvikling skabes. I et fællesskab baseret på en tydelig struktur, familiære værdier, med fokus på traditioner og fælles oplevelser, hvor den unge kan udvikle sig i sit eget tempo.

Vi forpligter os til at være autentiske og stabile rollemodeller, og ser det personlige engagement som en forudsætning for at skabe gode relationer.

Den unge skal efter endt ophold på Kurreholm kunne turde stole på sig selv og omverdenen, og dermed finde ro og tillid til at kunne se en positiv fremtid.

Den unge skal efter endt ophold på Kurreholm kunne turde stole på sig selv og omverdenen, og dermed finde ro og tillid til at kunne se en positiv fremtid

socialpædagogisk opholdssted Kurreholm

Personligt Engagement

”Vi er rollemodeller som menneske, med alt hvad dette indebærer af tanker og handling. Personligt og professionelt.”

Socialpædagogisk opholdssted nær Hillerød

Relation

”Forbindelsen til andre mennesker har en meget afgørende betydning for det, der sker i vores liv, og for de resultater vi skaber både sammen og hver for sig.” *

* Harvard Business Review, Emotional intelligens – Empaty

socialt samvær og i en tæt og anerkendende relation

Udvikling

At blive bedre til at fokusere på muligheder og positive tilvalg, frem for at fokusere på begrænsninger.

Det er vores pligt at være engagerede og autentiske, for at skabe en god og respektfuld relation til den unge