Vores målgrupper

Opholdsstedet Kurreholms målgruppe retter sig mod unge mellem 13 og 18 år, med mulighed for forlængelse indtil det fyldte 25. år. Vi modtager unge med adfærdsmæssige problemer, sociale problemer, netværksproblemer, faglige problemer i skolen, identitetsproblemer, socialt belastede unge, perceptions-, koncentrations- og opmærksomhedsforstyrrelser, kognitive problemer, ADHD eller ADHD lignende problematikker.

Kurreholm modtager ikke unge med gennemgribende psykiske problematikker eller personlighedsforstyrrelser. Ligesom der heller ikke modtages unge med omfattende og behandlingskrævende misbrug.

Opholdsstedet Kurreholm er godkendt af Socialtilsyn hovedstaden efter følgende lovgivning:
Socialpædagogisk opholdssted, § 43, stk. 1, nr. 6, og stk. 3
Midlertidigt botilbud, § 107.