Det er i relationen vi skaber tryghed og forståelse for det enkelte individs behov og ressourcer, og derved skaber rammen for udvikling

Vores værdier

Tryghed kurreholm socialpædagogisk opholdssted

Tryghed

”En tryg tilknytning fremmes af nærvær, tid og kontinuitet.”

socialt samvær og i en tæt og anerkendende relation

Anerkendelse

”Anerkendelse, i moralsk forstand, er ikke blot at anerkende et menneske for en særlig indsats, det har gjort, men grundlæggende at anerkende det som en person.” *

*Grøn, Arne: anerkendelse – moralsk begreb

På Kurreholm anser vi relationen som grundstenen i vores pædagogiske arbejde

Relation

”Forbindelsen til andre mennesker har en meget afgørende betydning for det, der sker i vores liv, og for de resultater vi skaber både sammen og hver for sig.” *

* Harvard Business Review, Emotional intelligens – Empaty

socialpædagogisk opholdssted Kurreholm

Udvikling

”At blive bedre til at fokusere på muligheder og positive tilvalg, frem for at fokusere på begrænsninger.”

botilbud §107 for unge med ADHD

Tillid

“Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd.” *

* K. E. Løgstrup “Den etiske fordring” 1956

Socialpædagogisk opholdssted nær Hillerød

Respekt

”Man har alle brug for at opleve at man er en del af noget. Noget mere end sig selv.”

Vi er et socialpædagogisk opholdssted med familiære værdier

Samarbejdspartnere