Samarbejdspartnere

 • Socialtilsyn Hovedstaden

 • Anbringende kommuner

 • PPR Hillerød

 • Psykologer og psykiatere

 • Fast supervisor

 • Uddannelsesinstitutioner

 • Tilbudsportalen

 • Det lokale foreningsliv

 • Nærpolitiet - med henblik på præventivt arbejde

 • Lægehuset i Slangerup

 • Tandplejen i Hillerød