Pædagogik

Den overordnede pædagogiske metoder på Kurreholm:

Relationspædagogik er på Kurreholm en metode, hvor der arbejdes med de unge og deres problematikker. Den pædagogiske relation er med til at skabe korrigerende følelsesmæssige oplevelser, der forandrer den måde den unge hidtil har opfattet sig selv eller andre på.

Relationer og relationspædagogik er hovedstenene i det pædagogiske arbejde på Kurreholm. Den unge matches med en kontaktperson fra personalegruppen ud fra personlighed, interesseområder og pædagogens faglige profil. Kontaktpersonen varetager alle opgaver der er tilknyttet den unge og fungerer som den unges primære relation på opholdsstedet.

Det er i kraft af de gode relationer mellem personalegruppen og den unge, vi arbejder med den unge og de problematikker der kæmpes med hos den enkelte.

Relationsarbejdet foregår ikke kun imellem personalet og de unge, men også de unge imellem. Vi søger at de unge har et udviklende samvær med hinanden.