Målgruppe

Kurreholm er et opholdssted for udsatte og utilpassede unge i alderen 11 til 18 år, med mulighed for forlængelse indtil det fyldte 23. år, i henhold til § 66, stk. 1, nr. 5. loven om social service.

 

                                                    

Kurreholm modtager unge med:

 • adfærdsmæssige problemer

 • sociale problemer

 • netværksproblemer

 • faglige problemer i skolen

 • identitetsproblemer herunder også seksualitet

 • socialt belastede unge

                                
 • begyndende kriminalitet

 • perception, koncentration og opmærksomhedsforstyrrelser

 • kognitive problemer

 • ADHD eller ADHD lignende problematikker

 • lettere misbrugsproblematikker

Kurreholm er ikke tænkt som et behandlingshjem for unge med gennemgribende psykiske problematikker eller personlighedsforstyrrelser. Ligesom der heller ikke modtages unge med omfattende og behandlingskrævende misbrug.